Over karate

Onze club is lid van de Vlaamse Karate Federatie, een door de Vlaamse overheid (Sport Vlaanderen - het vroegere BLOSO) officieel erkende en gesubsidieerde sportvereniging.

De zwarte gordels van alle clubs die dezelfde karate-filosofie uitdragen, hebben zich verenigd in een school, JKA-Vlaanderen genaamd. Regelmatig organiseert JKA Vlaanderen, samen met JKA Belgium en de internationale JKA verenigingen, gezamenlijke stages, die onze grote familie karateka's tesamen brengen.

Karate kent verschillende stijlen. Wij beoefenen de shotokan stijl.

We trainen op drie domeinen: de technieken (kihon), het gevecht (kumite) en de stijloefeningen (kata).

Na het succesvol afleggen van een (club)examen, behalen de kandidaten een hogere graad (gordel).

Vanaf blauwe gordel wordt er ook aangeraden deel te nemen aan de gespecialiseerde trainingen buiten clubverband (provinciale, nationale en internationale stages).